用户注册 登录
珍珠湾全球网 返回首页

Chico的个人空间 http://bay.zhenzhubay.com/?44 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

分別影像所緣境事

已有 1078 次阅读2021-10-18 00:43 |个人分类:佛学名词|系统分类:转帖--非原创请选择


瑜伽師地論卷第二十六 本地分中聲聞地第十三 第二瑜伽處之一 彌勒菩薩說 唐三藏法師玄奘譯


云何所緣 云何所知事同分影像 云何能於所緣安住其心

云何所緣。謂有四種所緣境事。何等為四。一者徧滿所緣境事。二者淨行所緣境事。三者善巧所緣境事。四者淨惑所緣境事。

云何徧滿所緣境事。謂復四種。一有分別影像。二無分別影像。三事邊際性。四所作成辦。


云何有分別影像。謂如有一。或聽聞正法。或教授教誡為所依止。或見或聞。或分別故。於所知事同分影像。由三摩呬多地毘鉢舍那行。觀察簡擇.極簡擇.徧尋思.徧伺察。所知事者。謂或不淨。或慈愍。或緣性緣起。或界差別。或阿那波那念。或蘊善巧。或界善巧。或處善巧。或緣起善巧。或處非處善巧。或下地麁性上地靜性。或苦諦集諦滅諦道諦。是名所知事。

此所知事或依教授教誡。或聽聞正法為所依止。令三摩呬多地作意現前。即於彼法而起勝解。即於彼所知事而起勝解。彼於爾時。於所知事。如現領受勝解而轉。雖彼所知事。非現領受和合現前。亦非所餘彼種類物。然由三摩呬多地勝解領受相似作意領受。彼所知事相似顯現。由此道理。名所知事同分影像。修觀行者。推求此故。於彼本性所知事中。觀察審定功德過失。是名有分別影像。


云何無分別影像。謂修觀行者。受取如是影像相已。不復觀察簡擇.極簡擇.徧尋思.徧伺察。然即於此所緣影像。以奢摩他行寂靜其心。即是九種行相令心安住。謂令心內住.等住.安住.近住.調伏.寂靜.最極寂靜.一趣.等持。彼於爾時成無分別影像所緣。即於如是所緣影像。一向一趣安住其念。不復觀察簡擇.極簡擇.徧尋思.徧伺察。是名無分別影像。即此影像亦名影像。亦名三摩地相。亦名三摩地所行境界。亦名三摩地口。亦名三摩地門。亦名作意處。亦名內分別體。亦名光影。如是等類。當知名為所知事同分影像諸名差別。


云何事邊際性。謂若所緣。盡所有性。如所有性。

云何名為盡所有性。謂色蘊外更無餘色。受想行識蘊外更無有餘受想行識。一切有為事皆五法所攝。一切諸法界處所攝。一切所知事四聖諦攝。如是名為盡所有性。

云何名為如所有性。謂若所緣。是真實性。是真如性。由四道理具道理性。(瑜伽師地論卷第二十五)謂觀待道理。作用道理。證成道理。法爾道理。如是若所緣境。盡所有性。如所有性。總說為一。事邊際性。

云何所作成辦。謂修觀行者。於奢摩他毘鉢舍那。若修若習若多修習為因緣故。諸緣影像所有作意皆得圓滿。此圓滿故便得轉依。一切麁重悉皆息滅。得轉依故超過影像。即於所知事。有無分別現量智見生。入初靜慮者。得初靜慮時於初靜慮所行境界。入第二第三第四靜慮者。得第二第三第四靜慮時。於第二第三第四靜慮所行境界。入空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處者。得彼定時。即於彼定所行境界。如是名為所作成辦。

如是四種所緣境事。徧行一切。隨入一切所緣境中。去來今世正等覺者共所宣說。是故說名徧滿所緣。又此所緣徧毘鉢舍那品。徧奢摩他品。徧一切事。徧真實事。徧因果相屬事。故名徧滿。謂若說有分別影像。即是此中毘鉢舍那品。若說無分別影像。即是此中奢摩他品。若說事邊際性。即是此中一切事真實事。若說所作成辦。即是此中因果相屬事。

如佛世尊。曾為長老頡隸伐多說如是義。曾聞長老頡隸伐多。問世尊言。大德。諸有比丘勤修觀行。是瑜伽師能於所緣安住其心。為何於緣安住其心。云何於緣安住其心。齊何名為心善安住。

佛告長老頡隸伐多。善哉善哉。汝今善能問如是義。汝今諦聽。極善思惟。吾當為汝宣說開示。頡隸伐多。諸有比丘勤修觀行。是瑜伽師能於所緣安住其心。或樂淨行。或樂善巧。或樂令心解脫諸漏。於相稱緣安住其心。於相似緣安住其心。於緣無倒安住其心。能於其中不捨靜慮。

云何比丘勤修觀行。是瑜伽師於相稱緣安住其心。謂彼比丘若唯有貪行。應於不淨緣安住於心。如是名為於相稱緣安住其心。若唯有瞋行。應於慈愍安住其心。若唯有癡行。應於緣性緣起安住其心。若唯有慢行。應於界差別安住其心。若唯有尋思行。應於阿那波那念安住其心。如是名為於相稱緣安住其心。

頡隸伐多。又彼比丘若愚諸行自相。愚我有情.命者生者.能養育者補特伽羅事。應於蘊善巧安住其心。若愚其因。應於界善巧安住其心。若愚其緣。應於處善巧安住其心。若愚無常苦空無我。應於緣起.處非處善巧安住其心。若樂離欲界欲。應於諸欲麁性、諸色靜性安住其心。若樂離色界欲。應於諸色麁性無色靜性安住其心。若樂通達及樂解脫徧一切處薩迦耶事。應於苦諦集諦滅諦道諦安住其心。是名比丘勤修觀行。是瑜伽師於相稱緣安住其心。

頡隸伐多。云何比丘勤修觀行。是瑜伽師於相似緣安住其心。謂彼比丘於彼彼所知事。為欲簡擇.極簡擇.徧尋思.徧伺察故。於先所見所聞所覺所知事。由見聞覺知增上力故。以三摩呬多地作意思惟分別。而起勝解。彼雖於其本所知事。不能和合現前觀察。然與本事相似而生。於彼所緣。有彼相似唯智唯見。唯正憶念。又彼比丘於時時間令心寂靜。於時時間依增上慧法毘鉢舍那勤修觀行。是名比丘勤修觀行。是瑜伽師於相似緣安住其心。

頡隸伐多。云何比丘勤修觀行。是瑜伽師於緣無倒安住其心。謂若比丘勤修觀行。是瑜伽師於所緣境安住其心。隨應解了所知境界。如實無倒能徧了知。是名比丘勤修觀行。是瑜伽師於緣無倒安住其心。

頡隸伐多。云何比丘勤修觀行。是瑜伽師能於其中不捨靜慮。謂若比丘勤修觀行。是瑜伽師如是於緣正修行時。無間加行殷重加行。於時時間修習止相舉相捨相。由修由習由多修習為因緣故。一切麁重悉皆息滅。隨得觸證所依清淨。於所知事由現見故。隨得觸證所緣清淨。由離貪故。隨得觸證心徧清淨。離無明故。隨得觸證智徧清淨。是名比丘勤修觀行。是瑜伽師能於其中不捨靜慮。頡隸伐多。為此比丘於所緣境安住其心。如是於緣安住其心。如是於緣安住心已。名善安住。

註:頡隸伐多請問經》

所緣相者。謂所知事。分別體相。(瑜伽師地論卷第十一)又所緣相者。謂分別體由緣此故。能入諸定。(瑜伽師地論卷第十三)

路过

鸡蛋

鲜花

支持

雷人

难过

搞笑
 

评论 (0 个评论)

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 用户注册

Archiver|手机版|珍珠湾全球网

GMT+8, 2021-12-7 17:58 , Processed in 0.023861 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

回顶部